top of page

Utforsk

Artboard 256.png

Klikk på feltene under for mer informasjon

OVERSIKT_BYGGFELTENE.jpg

KJØP, LEIE ELLER PARTNERSKAP

Det vil være Felt BKB2 som vil være første byggetrinn og her selges tomter fra 2,5 mål til 8,8 mål. Det er laget egen rundkjøring fra kløverkryss E 134 og direkte inn i parken. El vann og avløp legges frem til tomtene.  Hvis man ønsker større tomter så kan vi slå sammen flere tomter eller komme med andre alternativer. Hvis man ønsker å være leietaker, så vil vi komme med tilbud på det. Hvis man ønsker ett partnerskap på prosjektet så er vi åpne for dette også. For mer informasjon kontakt næringsmegler Bjorn.even.sorhaug@em1nm.no eller mobil 94 78 04 08.

FELT BKB3-A

FELT BKB3-B

FELT BKB3-C

FELT BKB1-A

FELT BKB1-B

Artboard 155.png
bottom of page