top of page

Velkommen til

NÆRINGSPARKEN I SENTRUM
AV ØSTLANDET

Artboard 256.png
Anker 2

Kongsbergporten består av ca 300 000 m2 ferdig regulert areal, som inneholder veianlegg, grøntområder, næringsareal m.m. Med umiddelbar nærhet til E134 ligger området meget synlig og er inngangsporten, derav navnet Kongsbergporten, til Kongsberg by fra øst.

 

Industrien i Kongsberg har i lang tid satt sitt preg på samfunnet rundt omkring i verden. Denne bakgrunnen gir et godt grunnlag for å skape nye fremtidsrettet og bærekraftige samfunns- og teknologi løsninger. Kongsbergporten ønsker å bidra til denne utviklingen. Område er i nærhet til Kongsberg Teknologipark, som gir mulighet til å nå både menneskene, kunnskapen og det som er ett av landets ledende teknologimiljøer.

KONGSBERGPORTEN
En sentral lokalisering på Østlandet

*Disse destinasjoner er planlagt redusert med 1 time ettersom E 134, som er Stortingsvedtatt som en av stamveiene til Vestlandet, blir ferdig utbygget.

Kongsbergporten gir muligheter!

Vi er i gang – Infrastruktur og grunnarbeid igangsatt.

 • Etablering i en fremtidsrettet og miljøskapende NæringsHub innenfor formålet.

 • Nærhet til Teknologiparken og et av Norges største tetthet av ingeniørmiljø

 • Lager-, logistikk- og industribygg med tilhørende kontorer og tilhørende anlegg.

 • Godkjent reguleringsplan for opptil 160 000m2 BRA.

 • Hver tomt kan bebygges med 40 - 55% BYA. Overflateparkering i tillegg

 • Meget godt tilrettelagt for god logistikk håndtering for større og mindre kjøretøy

 • Byggehøyder som variere fra 10 til 20 meter.

 • Mulighet for høylager.

 • Direkte av-/påkjørsel fra/til E134.

 • God tilgjengelighet for gående og syklende.

 • Norges hovedflyplass, Gardermoen Lufthavn, ligger kun 1,5 time unna og derfra tilgjengelig med fly til alle verdens kanter.

 • Norges hovedstad Oslo er kun 1 time unna!

 • Avstand til Drammen Havn er ca 20 minutter. Dette er Norges mest effektive knutepunkt for godshåndtering. Ukentlig trafikkeres følgende havner med container- og ro-ro linjer: Bremerhaven, Rotterdam, Esbjerg, Southampton, Zeebrugge, Immingham, Tyne, Helsinki, Tallinn, Klaipeda og Stettin

 • Kort vei til Horten/Sverige og Larvik/Danmark

 

Velkommen til fremtidens Næringsområde!

Se hele inspirasjonsfilmen til Kongsbergportalen her

Artboard 155.png
bottom of page