top of page

FREMDRIFT OG PÅGENDE ARBEIDER

Kongsberg Kommune har gitt tillatelse til å igangsette arbeidene med området. Denne søknadsprosessen er planlagt å kunne ivareta alle forhold i grunnen frem til grovplanert tomt. En evt fremtidig bygging av en bygningsmasse på eiendommen vil bli utført i egen søknadsprosess.

 

Etablering av regulert vei inn i området og frem til de 3 delområdene BKB 1, 2 og 3 er igangsatt og forventes ferdigstilt i løpet av første halvdel 2022. Dette inkludere El forsyning, vann og avløpsanlegg.

PÅGÅENDE ARBEID

Artboard 256.png
Anker 1
Artboard 155.png
bottom of page