top of page

FREMDRIFT OG PÅGENDE ARBEIDER

Kongsberg Kommune har gitt tillatelse til å igangsette arbeidene med området. Denne søknadsprosessen er planlagt å kunne ivareta alle forhold i grunnen frem til grovplanert tomt. En evt fremtidig bygging av en bygningsmasse på eiendommen vil bli utført i egen søknadsprosess.

 

Etablering av regulert vei inn i området og frem til de 3 delområdene BKB 1, 2 og 3 er igangsatt og forventes ferdigstilt i løpet av første halvdel 2022. Dette inkludere El forsyning, vann og avløpsanlegg.

 • 15.10.2021
  Oppstart arbeider adkomstvei, vann og avløpsanlegg.
 • 07.10.2021
  Vedtak om igangsettingstillatelse for deler av tiltaket; grunnarbeider av tomteområdet, oppføring av ny adkomstvei, ny vann- og avløpsanlegg og fordrøyningsbasseng.
 • 01.09.2021
  Oppstart skogrydding og tømmerhogst
 • 25.08.2021
  Vedtak om igangsettingstillatelse1 for skogrydding og tømmerhogst
 • 11.05.2021
  Godkjent rammetillatelse
 • 12.03.2021
  Søknad om rammetillatelse for skogrydding, adkomstvei, vann og avløpsanlegg samt grunnarbeider tomteområdene BKB1, 2 og 3.

PÅGÅENDE ARBEID

Artboard 256.png
Anker 1
Artboard 155.png
bottom of page