top of page

Velkommen til

NÆRINGSPARKEN I SENTRUM
AV ØSTLANDET

Artboard 256.png

Området består av 180 daa ferdig regulert næringspark inntil ny E 134 i Kongsberg med egen rundkjøring i av/påkjøringsramper som leder rett inn i parken. Dagens regulering er lager, logistikk og industri. Området er flatt terreng som krever noe arrondering og hele området grenser mot E134 med svært god eksponering. Q 3 2020 ferdigstilles vann og avløp frem til området med kapasiteter som dekker sprinkling og forbruk for de fleste bransjer.

NÆRINGSPARKEN I SENTRUM
AV ØSTLANDET

NOEN AVSTANDER

*Disse destinasjoner er planlagt redusert med 1 time ettersom E 134, som er Stortingsvedtatt som en av stamveiene til Vestlandet, blir ferdig utbygget.

STØRRELSER

Det er regulert for 160000 kvm næringsareal i Kongsbergporten.

Det bor ca 27.000 mennesker i kongsberg. Det er ca 5000 arbeids inn pendlere og ca 2000 ut pendlere i kommunen.

Kongsbergporten ligger sentralt på Østlandet med en befolkning på to millioner mennesker innenfor en radius av 10 mil.

ØVRIG NÆRINGSLIV

Kongsberg Teknologipark har lenge vært ledende på teknologi i det meste fra Subsea, offshore,

satellitteknologi, autonome kjøretøy, våpen, flydeler mm og har i dag ca 5.400 ansatte.

Kongsberg Gruppen og FMC er to store lokomotiver i denne sammenheng og et lite klipp fra Børs og Finans sier noe om dette:

  – Vi er posisjonert for å vinne kontrakter verdt 100 milliarder kroner de neste 10 årene. Dette er ikke et drømmescenario og det er helt realistisk, sier Lie.

LOGISTIKK

Drammen havn er 20 minutter unna. Drammen havn er et av Norges mest effektive knutepunkt for godshåndtering. Godsknutepunktet Drammen havn er et logistikk- og transportknutepunkt for bil, båt og bane. Havnen er en intermodal knutepunktshavn, der gods fra bil, bane og båt omlastes raskt og kostnadseffektivt. Drammen havn er en av stamnetthavnene i Norge og en sentral del av infrastrukturen for miljøvennlig transport til og fra regionen. I flere tiår har Drammen havn vært Norges største havn for bilimport, men også containere, offshore installasjoner, prosjektlaster, stål, stykkgods, våt- og tørr-bulk skipes over Drammen havn i dag. Ukentlig trafikkeres følgende havner med container- og ro-ro linjer: Bremerhaven, Rotterdam, Esbjerg, Southampton, Zeebrugge, Immingham, Tyne, Helsinki, Tallinn, Klaipeda og Stettin. Vi har sjekker og det kan etableres sidespor for gods på Darbu togstasjon som er 5 minutters kjøring fra næringsparken. Godstransport på skinner fra Europa kan da være et alternativ til sjø og vei.

Se hele inspirasjonsfilmen til Kongsbergportalen her

Asset 1.jpg
Artboard 155.png
bottom of page